*שגב כלפון, 25

שֶׂגֶב – שם עצם מופשט שפירושו 'הוד', 'רוממות'. המילה מתועדת בעברית למן לשון הפיוט הארץ־ישראלי הקדום, והיא קשורה לפועל 'נשגב' המוכר מן המקרא במשמעות 'מרומם': "יְהַלֲלוּ אֶת שֵׁם ה' כִּי נִשְׂגָּב שְׁמוֹ לְבַדּוֹ, הוֹדוֹ עַל אֶרֶץ וְשָׁמָיִם" (תהלים קמח, יג).