*רן גואילי, 24

רַן – מן השורש רנ"ן. פירוש המילה: 'מתרונן, שר, מביע שמחה'. שמות פרטיים רבים לקוחים מתחום השמחה – אם משום שההורים רוצים לבטא את שמחתם על הולדת הילד, אם משום שהם רוצים שהשם יהיה איחול לעתיד. בשמות הפרטיים הלקוחים מתחום השמחה השורש רנ"ן הוא הפורה ביותר.