*רונן אנגל ז"ל, 55

רוֹנֵן – פירוש המילה הוא 'שָׂמֵח' וכן 'שר ומזמר'. בפיוט לסוכות מאת הפייטן הארץ־ישראלי הנודע אלעזר הקליר נאמר על ארבעת המינים: "רוננים מליץ בעדנו, להחיש נא לסעדנו" – כביכול ארבעת המינים מזמרים בתפילה בעד עם ישראל להחיש ישועתו.