עמרי מירן

עמרי מירן, 46

עָמְרִי – זהו שְמן של כמה דמויות מקראיות, ובראשן מייסד אחת השושלות החשובות של מלכי ישראל, אביו של המלך המפורסם אחאב ומייסד עיר המלוכה שומרון. ייתכן שהשם קשור למילה הערבית שפירושה 'חיים', ולפי זה עומרי הוא קיצורו של שם תֵאופורי מעין 'האל (העניק) חיים'.