תמונה של עומר נאטורה

עומר נאוטרה, 22

עֹמֶר – קבוצת שיבולים וגם מידת נפח קדומה. המילה מוכרת בעיקר מספירת העומר, וחלוקות הדעות על פירושהּ: לפי הפירוש המסורתי עומר כאן הוא מידה – עשירית האיפה גרגרי שעורה, אך יש המפרשים שיבולים ממש.