*מתן אנגרסט, 21

מַתָּן – מילה נרדפת למַתָּנָה. שתי המילים גזורות מן השורש נת"ן, ובשתיהן נידַמתה ה־נ הראשונה של השורש לאות השורש השנייה (האות ת). שמות שמשמעם 'מתנה' מבטאים בדרך כלל את תחושת ההודיה של ההורים על המתנה הגדולה שניתנה להם.