יוסי שרעבי, 52

יוסי – קיצור מן יוֹסֵף, בנם של יעקב ורחל. הקיצור יוֹסֵה (לפי הכתיב הארץ־ישראלי) או יוֹסֵי (לפי הכתיב הבבלי) מוכר למן ספרות חז"ל. ההגייה יוסִי בחיריק, המושפעת מן הכתיב ביו"ד, נחשבת להגייה על פי מסורת אשכנז, וכך נהגה כיום השם בפי כול.