אחדות

הבחירה של סגן א'

מאז אותה השבת האחדות היא אחד הדברים המורגשים. בכל מקום שתלך אליו, ישאלו לשלומך ויגידו לך שלום כאילו מכירים שנים. האחדות בעם גדולה וזה נותן הרבה כוח.

סגן א', מפקד צוות ביחידת רוכב שמיים, לחם עם חייליו במוצב כיסופים ביום שבת שבעה באוקטובר עד לטיהורו ממחבלים בשעות הערב. מאז הוא ממשיך בלחימה ובמשימות המבצעיות של היחידה.