דניאל פרץ

דניאל פרץ ז"ל, 22

דַּנִיאֵל או דָּנִיֵּאל – שם קדום זה נזכר בספר יחזקאל עם שני צדיקים אחרים: נח ואיוב. הכתיב ביחזקאל הוא דנאל, וממנו למדים שבמקורו נהגה דַּנְאֵל או דָּנִאֵל. מכתבי אוגרית עולה שדנאל היה דמות מופת מפורסמת בצדקתה, אולי מלך קדום, שעשה משפט צדק ליתומים ולאלמנות.