*דוד קוניו, 33

דָּוִד – הדעה הרווחת קושרת את שמו של דָּוִד המלך אל המילים דּוֹד ויָדִיד שמשמען 'אהוב'. דּוֹד בהוראה זו מוכר בעיקר משיר השירים: "הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים" (א, טז). השם דָּוִד זהה במשקלו למילים דוגמת מָשִׁיחַ, פָּקִיד, שָׁלִיחַ – שהוראתם סבילה ('משוח', 'מופקד', 'שלוח'), וגם מבחינה זו מסתברת הפרשנות דָּוִד = אָהוּב.