תמונה של אסף חממי ז"ל

אסף חממי ז"ל, 40

אָסָף – את השם אָסָף נושאים במקרא כמה אנשים, הידוע שבהם הוא אבי משפחת הלויים המשוררים ששנים עשר מזמורי תהלים מיוחסים לו (למשל המזמורים שכותרתם: "מזמור לאסף"). סביר שהשם הוא קיצור של שם שמשמעותו 'האל אספני' (מעין השם אביאסף), כלומר 'פרשׂ חסותו עליי', כבפסוק "כִּי אָבִי וְאִמִּי עֲזָבוּנִי וַה' יַאַסְפֵנִי" (תהלים כז, י).