*איתן מור, 23

אֵיתָן – איתן הוא שם פרטי כבר במקרא, ומוכר במיוחד איתן האזרחי, שחוכמתו הרבה נזכרת בספר מלכים, ושעל שמו קרוי מזמור פט בתהלים, הפותח במילים "מַשְׂכִּיל לְאֵיתָן הָאֶזְרָחִי". בתלמוד הבבלי ובמדרשים אף מובאת הדעה שאיתן האזרחי הוא אברהם אבינו.