*אוריאל ברוך, 35

אוּרִיאֵל – שם מקראי, בעיקר של שר בימי דוד הנזכר בספר דברי הימים. השם מורכב משני יסודות אוּרי + אל. המילה אוּר פירושה 'אֵש', ופירוש השם הוא כנראה 'אש האל' או 'האל הוא האש שלי'. שם אחר במשמעות זו הוא אוּרִיָּה(וּ). מן המילה אוּר נגזר גם שם גורל הקודש – אורים ותומים.