ישיבה שפב

ח' בשבט תשפ"ב, 30 בינואר 2023 (ישיבה מיוחדת)