ישיבה שעח

י"א באב תשפ"ב, 8 באוגוסט 2022 (ישיבה מיוחדת בקונגרס למדעי היהדות)