ישיבה שעד

ט"ו בטבת תשפ"ב, 19 בדצמבר 2021 (ישיבת חגיגית בבית עיריית ירושלים)