ישיבה שסה

כ’ במרחשוון תש”ף, 18 בנובמבר 2019

קובץ מצורף