ישיבה שנג

ט”ו באב תשע”ז, 7 באוגוסט 2017 (ישיבה מיוחדת בקונגרס למדעי היהדות)

קובץ מצורף