ישיבה שלד-שלה

כ”ז בטבת תשע”ד, 30 בדצמבר 2013

קובץ מצורף