ישיבה שיז

כ"ד במרחשוון תשע"א, 1 בנובמבר 2010

קובץ מצורף