ישיבה שטו-שטז

י”א בסיוון תש”ע, 24 במאי 2010

קובץ מצורף