ישיבה שה

י"ב במרחשוון תשס"ט, 10 בנובמבר 2008

קובץ מצורף