ישיבה ר

י’ באייר תשנ”א, 24 באפריל 1991

קובץ מצורף