ישיבה רצט

כ"ה בכסלו תשס"ח, 5 בדצמבר 2007

קובץ מצורף