ישיבה רצה

כ"ו במרחשוון תשס"ו, 28 בנובמבר 2005

קובץ מצורף