ישיבה רצד

י”ג בכסלו תשס”ז, 4 בדצמבר 2006

קובץ מצורף