ישיבה רצג

ט"ו במרחשוון תשס"ז, 6 בנובמבר 2006

קובץ מצורף