ישיבה רצב

ט”ו בתמוז תשס”ו, 11 ביולי 2006

קובץ מצורף