ישיבה רץ-רצא

כ"ג בסיוון תשס"ו, 19 ביוני 2006

קובץ מצורף