ישיבה רפד

י"ג בסיוון תשס"ה, 20 ביוני 2005

קובץ מצורף