ישיבה רס

כ"ה באב תשס"א, 14 באוגוסט 2001

קובץ מצורף