ישיבה רסא

כ”ח בתשרי תשס”ב, 15 באוקטובר 2001

קובץ מצורף