ישיבה רמד

ט' בטבת התשנ"ט, 28 בדצמבר 1998

קובץ מצורף