ישיבה רמב

י"ד בסיוון תשנ"ח, 8 ביוני 1998

קובץ מצורף