ישיבה רמא

כ"ט באייר התשנ"ח, 25 בדמאי 1998

קובץ מצורף