ישיבה רלו

כ”ז באלול תשנ”ז, 29 בספטמבר 1997

קובץ מצורף