ישיבה רלד

כ”ט באדר ב’ תשנ”ז, 7 באפריל 1997

קובץ מצורף