ישיבה רלא

ו’ בטבת תשנ”ז, 16 בדצמבר 1996

קובץ מצורף