ישיבה רכט

ט’ בסיוון תשנ”ו , 27 במאי 1996

קובץ מצורף