ישיבה רכו

ב' בטבת תשנ"ו, 25 בדצמבר 1995

קובץ מצורף