ישיבה רכג

כ”ד בניסן תשנ”ה, 24 באפריל 1995

קובץ מצורף