ישיבה רכא

ט"ו בשבט תשנ"ה, 16 בינואר 1995

קובץ מצורף