ישיבה רך

כ"ג בטבת תשנ"ה, 26 בדצמבר 1994

קובץ מצורף