ישיבה רי

י"ג בסיוון תשנ"ג, 2 ביוני 1993

קובץ מצורף