ישיבה רטו

כ”ה בניסן תשנ”ד, 6 באפריל 1994

קובץ מצורף