ישיבה רו

ז' בכסלו תשנ"ג, 2 בדצמבר 1992

קובץ מצורף