ישיבה רה

ל’ בסיוון תשנ”ב, 1 ביולי 1992

קובץ מצורף