ישיבה רג

כ’ באדר ב’ תשנ”ב, 25 במארס 1992

קובץ מצורף