ישיבה ק

י"א בכסלו תשל"א, 9 בדצמבר 1970

קובץ מצורף