ישיבה קצח

י"א בכסלו התשנ"א, 28 בנובמבר 1990

קובץ מצורף